Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 14:16

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε στις 13-02-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2239/ 09-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). 
Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι (20) και απόντες δέκα τρεις (13) 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου . 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος ΤΚ Μάνεση κ.Δήμας Βασίλειος, Τ.ΚΑγίου Αδριανού κ.Βλάσσης Κων/νος, ΤΚ Ηραίου κ.Δάναινας Αριστείδης και ΤΚ Ν.Τίρυνθας κ.Κυριακόπουλος Δημήτριος. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση o Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο : « έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την παραχώρηση του στρατοπέδου » και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον λόγω του γεγονότος ότι επίκειται η υποβάθμιση του ΚΕΜΧ Ναυπλίου . 

Το Δημ.Συμβούλιο αποφασίζει Ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης , λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του. 

Ακολούθως ο Δήμαρχος ανέφερε τα εξής προτείνοντας την έκδοση σχετικού ψηφίσματος: 

Η λειτουργία του ΚΕΜΧ Ναυπλίου μέχρι σήμερα αποτελεί γεγονός ιστορικής αξίας με επιρροή στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. 

Η τοπική κοινωνία του Ναυπλίου έχει αποδεχθεί, ενσωματώσει και βοηθήσει στη εύρυθμη λειτουργία του στρατοπέδου . Οι ανάγκες της άμυνας της χώρας και η οργάνωση του στρατού οδηγούν σε αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες οι νεοσύλλεκτοι δε θα παρουσιάζονται στα μέχρι τώρα Κέντρα Εκπαίδευσης του στρατού ξηράς ( 11 στρατόπεδα) αλλά σε στρατόπεδα Υποδοχής οπλιτών σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το Κ.Ε.ΜΧ Ναυπλίου αλλά 11 στρατόπεδα. 

Το ΚΕΜΧ θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα να δέχεται για εκπαίδευση άλλες ειδικότητες. 

Σε περίπτωση που το υπουργείο αποφασίσει το κλείσιμο του Κ.Ε.Μ.Χ ζητούμε την άμεση δρομολόγηση της παραχώρησης του στρατοπέδου και του πεδίου βολής στο δήμο και στην τοπική κοινωνία. 

Οι πιθανές χρήσεις είναι Διοικητικό πάρκο (Δήμος – περιφέρεια κ.α.), στέγαση υπηρεσιών (πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.α.), εκπαίδευση, αθλητισμός, χώροι πρασίνου και αναψυχής κ.α. 

Σε περίπτωση που η λειτουργία του στρατοπέδου υποβαθμιστεί στο επίπεδο που αυτή τη στιγμή λέγεται ότι θα υποβαθμιστεί, η παραχώρηση στο Δήμο είναι ΜΟΝΌΔΡΟΜΟΣ. 

Απαιτούμε και μένουμε αμετακίνητοι σε αυτό που διεκδικούμε , γιατί το Ναύπλιο δικαιούται ειδική μεταχείριση , ως μοναδικός και ξεχωριστός τόπος και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά. 

Καλείται το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Δήμαρχο και μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα 

Αριθμός Απόφασης 47/2018 

1. Την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος με το οποίο διατρανώνεται η αντίθεση του Δήμου σε μία πιθανή υποβάθμιση του στρατοπέδου μέσω εκπαίδευσης άλλων ειδικοτήτων και εκφράζεται η βούληση για άμεση παραχώρηση όλων των χώρων του ΚΕΜΧ ,μεταξύ των οποίων και του πεδίου βολής στο Δ.Ναυπλιέων. 

ΨΗΦΙΣΜΑ 


Η λειτουργία του ΚΕΜΧ Ναυπλίου μέχρι σήμερα αποτελεί γεγονός ιστορικής αξίας με επιρροή στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. 

Η τοπική κοινωνία του Ναυπλίου έχει αποδεχθεί , ενσωματώσει και βοηθήσει στη εύρυθμη λειτουργία του στρατοπέδου . Οι ανάγκες της άμυνας της χώρας και η οργάνωση του στρατού οδηγούν σε αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες οι νεοσύλλεκτοι δε θα παρουσιάζονται στα μέχρι τώρα Κέντρα Εκπαίδευσης του στρατού ξηράς ( 11 στρατόπεδα) αλλά σε στρατόπεδα Υποδοχής οπλιτών σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το Κ.Ε.ΜΧ Ναυπλίου αλλά 11 στρατόπεδα. 

Το ΚΕΜΧ θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα να δέχεται για εκπαίδευση άλλες ειδικότητες. 

Σε περίπτωση που το υπουργείο αποφασίσει το κλείσιμο του Κ.Ε.Μ.Χ ζητούμε την άμεση δρομολόγηση της παραχώρησης του στρατοπέδου και του πεδίου βολής στο Δήμο και στην τοπική κοινωνία. 

Οι πιθανές χρήσεις είναι Διοικητικό πάρκο (Δήμος – περιφέρεια κ.α.), στέγαση υπηρεσιών (πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.α.), εκπαίδευση, αθλητισμός, χώροι πρασίνου και αναψυχής κ.α. 

Σε περίπτωση που η λειτουργία του στρατοπέδου υποβαθμιστεί στο επίπεδο που αυτή τη στιγμή λέγεται ότι θα υποβαθμιστεί, η παραχώρηση στο Δήμο είναι ΜΟΝΌΔΡΟΜΟΣ. 

Για άλλες “χρήσεις” δεν αφήνουμε περιθώρια. 

Απαιτούμε και μένουμε αμετακίνητοι σε αυτό που διεκδικούμε .Το Ναύπλιο δικαιούται ειδικής μεταχείρισης , ως μοναδικός και ξεχωριστός τόπος και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΑΥΠΛΙΟ, 23 -2-2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Διαβάστηκε 316 φορές

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.